Η φιλοσοφία μας

«Όσο πιο απίθανο να το βρεις ...

τόσο πιο πιθανό να το βρεις εδώ, στον ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑ».Γιάννης Βασιλόπουλος

Αρχική